آخرین اخبار مدارس


15 اردیبهشتدبستان دخترانه دوره اول سما

26 اسفنددبستان دخترانه دوره اول سما

24 اسفنددبستان دخترانه دوره اول سما

07 اسفنددبستان دخترانه دوره اول سما

23 بهمندبستان دخترانه دوره اول سما

29 دیدبستان دخترانه دوره اول سما

29 آذردبستان دخترانه دوره اول سما

28 آذردبستان دخترانه دوره اول سما

28 آذردبستان دخترانه دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

دکتر مصطفی تبریزی

رفع مشکلات ریاضی

دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

نحوه رفع مشکلات خواندن

دبستان پسرانه سما

باز هم می توانم

سکینه و مریم حسنی

آموزش ابتدایی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه دوره اول سما

فاطمه واعظ

مسابقه: چرتکه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه دوره اول سما

کیمیا پاکدامن

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

تینا رمضانی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: سوم

دبستان دخترانه دوره اول سما

زهرا فخری

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

مطهره دادخواه

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

حسنا سلطانی

مسابقه: پیام های قرآنی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه دوره اول سما

پریا دادخواه

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه دوره اول سما

فاطمه زهرا پور هادی

مسابقه: الگوی تلاوت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه دوره اول سما

آیلار نجف زاده

مسابقه: کتاب سازی کودکانه

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

ملیکا ملک پور

مسابقه: لیوان چینی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

هستی امینی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

آوا شیرازی

مسابقه: آبرنگ

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

عليرضا شريفي

1389/03/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اشكان مراديان

1383/03/27

دبستان پسرانه سما

كيارش سلطاني

1388/03/30

دبستان دخترانه دوره اول سما

كيميا باقري

1390/03/24

دبستان پسرانه سما

سهيل اسماعيلي

1390/03/25

دبستان دخترانه دوره اول سما

آوا دادخواه تهراني

1388/03/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد حسين يوسفي

1385/03/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما دادخواه

1384/03/28

دبستان دخترانه دوره اول سما

ساينا مراديان

1390/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي قدمي ايرانشاهي

1383/03/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين دادخواه تيراني

1384/03/24

دبستان پسرانه سما

ميكائيل مظاهري تهراني

1388/03/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان بابائي شاهداني

1383/03/28

دبستان دخترانه دوره اول سما

ثنا احمدي

1391/03/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي يزدانشناس

1385/03/30

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد جعفري اسفيدواجاني

1389/03/27