آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبستان پسرانه

21 بهمندبستان پسرانه

20 بهمندبستان پسرانه

19 بهمندبستان پسرانه

15 بهمندبستان پسرانه

07 بهمندبستان پسرانه

07 بهمندبستان پسرانه

06 بهمندبستان پسرانه

05 بهمندبستان پسرانه

05 بهمندبستان دخترانه دوره اول

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه دوره اول

سلام،ای ستاره ها

فرهاد طوسی

الماس

دبستان دخترانه دوره اول

قصه های کوچک برای بچه های کوچک

شکوه قاسم نیا

داستانی

دبستان پسرانه

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

نحوه رفع مشکلات خواندن

دبستان دخترانه دوره اول

به من بگو چه وقت؟

گروه مؤلفین

چه وقت ، چه رویدادی؟

دبستان پسرانه

باز هم می توانم

سکینه و مریم حسنی

آموزش ابتدایی

دبستان دخترانه دوره اول

مثل ها

مصطفی رحماندوست

مثل هاوقصه هایشان

دبستان دخترانه دوره اول

قصه های کوچک برای بچه های کوچک

شکوه قاسم نیا

داستانی

دبستان پسرانه

درمان اختلالات ریاضی

دکتر مصطفی تبریزی

رفع مشکلات ریاضی

دبستان پسرانه

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

دبستان پسرانه

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه دوره اول

فاطمه مظاهری

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه دوره اول

نازنین زینب دادخواه

مسابقه: الگوی تلاوت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

محمد سجاد شاهپوری

مسابقه: شرکت در مسابقات رباتیک بین المللی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

علیرضا احمدی

مسابقه: رباتیک

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

حسین مومنی

مسابقه: رباتیک

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه دوره اول

مطهره دادخواه

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول

فاطمه زهرا پور هادی

مسابقه: الگوی تلاوت

رتبه: اول

دبستان پسرانه

حسین مومنی

مسابقه: شرکت در مسابقات رباتیک بین المللی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

حسین مومنی

مسابقه: رباتیک

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

علیرضا احمدی

مسابقه: رباتیک

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه دوره اول

پریا واعظ

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول

حسنا سلطانی

مسابقه: پیام های قرآنی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه دوره اول

الناز احمدی

محیط شاد مدرسه

دبستان دخترانه دوره اول

دانش آموزان کلاس اول

زنگ دایره

دبستان دخترانه دوره اول

کلاس اول

زنگ دایره

دبستان دخترانه دوره اول

فاطمه زهرا پورهادی

محیط شاد مدرسه

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

محمدصادق نوري كوهاني

1391/03/03

دبستان دخترانه دوره اول

يگانه شيرازي تهراني

1389/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه

امير حسين شاهوردي

1384/03/07

دبستان پسرانه

سروش عزيزيان

1390/03/01

دبستان پسرانه

معين مراديان

1392/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه

مهدي نامداري

1384/03/01

دبستان پسرانه

اروين كاوياني

1390/03/08

دبستان پسرانه

سيداميرعلي هاشمي

1390/03/06

دبستان پسرانه

سيدعلي هاشمي

1392/03/06

دبستان دخترانه دوره اول

آيسا شاهپوري اراني

1389/03/08

دبستان پسرانه

مهربد مظاهري تهراني

1392/03/08

دبستان پسرانه

عرفان محبي كردسفلي

1389/03/06

دبستان دخترانه دوره اول

مهلا فدائي

1389/03/05