آخرین اخبار مدارس


25 اردیبهشتدبستان دخترانه دوره اول سما

24 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه دوره اول سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه دوره اول سما

26 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

19 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

18 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

26 اسفنددبستان پسرانه سما

08 اسفنددبستان دخترانه دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

نحوه رفع مشکلات خواندن

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

دکتر مصطفی تبریزی

رفع مشکلات ریاضی

دبستان پسرانه سما

باز هم می توانم

سکینه و مریم حسنی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

محمد رحیم پور

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

دانیال امینی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمئ متین شفیعی

مسابقه: مسابقات رباتیک

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد متین شفیعی

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی شهرستان تیران

رتبه: دوم

دبستان دخترانه دوره اول سما

نیایش دادخواه

مسابقه: طناب کشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمئ متین شفیعی

مسابقه: مسابقات رباتیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه دوره اول سما

فاطمه زهرا پور هادی

مسابقه: الگوی تلاوت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سید دانیال افضلی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدتقی دادخواه

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا یزدانشناس-نیما دادخواه

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی محورفعالیت های آزمایشگاهی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ماهان طاهری

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد احسان احمدی -محمد امین دادخواه- پویا پاکدامن

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه دوره اول سما

کیمیا باقری-فاطمه واعظ

نشریه با موضوع مشورت بمناسبت هفته شوراهای آموزش و پرورش

دبستان دخترانه دوره اول سما

زینب شهیدی-یکتا محمدی-راحیل امینی-دینا ذاکری-حسنا امینی-کیمیا باقری-فاطمه نصیری پور-فرناز افشاری-نازنین زینب دادخواه-مهلا فدایی-

طرح جابرابن حیان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه دوره اول سما

سارينا آزاد

1389/05/25

دبستان پسرانه سما

سپهر شريفي

1390/05/27

دبستان دخترانه دوره اول سما

يكتا دادخواه تهراني

1390/05/24

دبستان دخترانه دوره اول سما

فاطمه افشاري

1389/05/25

دبستان پسرانه سما

سيدحسام ميرباقري

1390/05/25

دبستان پسرانه سما

مهدي قاسمي

1387/05/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي شياسي اراني

1384/05/30